Loading

Produktbeskrivning

ISA

ISA står för “intelligent speed adaption” och är ett mycket bra verktyg för att hjälpa förare hålla hastighetsgränser och köra mer bränslesnålt. Systemet består av GPS, dator och en touchdisplay.
GPS används för att registrera fordonets hastighet och jämföra den med gällande hastighet via en vägdatabas.
Displayen visar gällande hastighet, hållen hastighet och ev. hur många km för fort man kan köra innan varning ges.
Displayen kan även visa uppkommande hastighetssänkningar så man lugnt kan sakta ned i god tid.
Om hastighetsgränsen överskrids kan föraren varnas genom att displayen visar hastigheten blinkande rött och/eller med ljudsignal.

Utöver de grundläggande funktionerna har vår ISA-enhet även stöd för funktioner som ECO-driving, GPS-navigering samt körjournal.

ISA är ett välbeprövat stöd. Vägverket genomförde mellan 1999-2002 ett test med tiotusen frivilliga förare, både privatbilister och yrkesförare. Testet visade bl.a. att:
– Förarna upplevde att de blev bättre bilförare med hjälp av ISA.
– Trafiksäkerheten förbättrades väsentligt.
– Restiden blev på grund av färre stopp och inbromsningar oförändrad (t.o.m. påvisades en marginell förbättring) trots lägre maxhastigheter.
– Hastigheten blev jämnare vilket ledde till minskad bensinförbrukning och därmed minskade utsläpp.

V-ISA
V-ISA kan köras utan ansluten extern varningsenhet. Man nöjer sig då med att i efterhand visa statistik om hur hastighetsgränserna hålls. Detta kan vara en del i ett kvalitetsarbete där man fortlöpande följer upp förändringar. V-ISA kan i vissa fall vara ett minst lika effektivt incitament för att allmänt förbättra sitt körsätt som aktiv ISA i bil är.

V-ISA kan även användas för att binda vissa koordinater till vissa platser, s.k. “besökspunkter”. Detta gör att om man är inom vissa koordinater så räknas det till en viss besökspunkt och man kan då få en uppföljning om var man har varit och hur länge.

Andra produkter